Dnes si řekneme něco o procvičování kognitivních funkcí, což jsou jedny z hlavních oblastí lidské psychiky. Jejich prostřednictvím člověk vnímá svět kolem sebe, jedná, reaguje a zvládá různé úkoly. 

Jaké máme kognitivní funkce?

Patří mezi ně paměť – krátkodobá i dlouhodobá, pozornost a koncentrace, rychlost myšlení a porozumění informacím, expresivní funkce, kterými jsou řeč, psaní, kreslení, gestikulace a mimika, exekutivní funkce, do kterých řadíme plánování, organizování, řešení problémů a emocionální seberegulace, a prostorová orientace a vnímání.

Proč je důležité procvičovat kognitivní funkce?
Procvičování paměti a dalších mozkových funkcí u seniorů je velmi důležité. Kognitivní funkce mozku se s přibývajícím věkem zhoršují, dochází k jejich úbytku, a proto je žádoucí tyto funkce nějakým způsobem dlouhodobě trénovat či stimulovat. Trénováním můžeme docílit zpomalení zhoršení kognice, také je to určitá forma společenského kontaktu, podporuje sebevědomí klientů, klienti mají dobrý pocit, že ještě něco umí a zvládají. Stimulací kognitivních funkcí si zvyšují soběstačnost a dobře vedené procvičování kognitivních funkcí příznivě ovlivňuje i jejich náladu. K cílenému posílení paměti a dalších funkcí využíváme různé techniky, cvičení a pomůcky. V individuální práci s našimi klienty využíváme konkrétně Sadu pro individuální kognitivní trénink, která obsahuje úkoly různé obtížnosti, puzzle, pexeso s osobnostmi a reminiscenční karty. Dále také pracovní sešity a listy zaměřené na procvičování řeči a slovní zásoby, procvičování pozornosti, procvičování zrakově prostorových dovedností apod. Při aktivizační činnosti kolegyně používají k tréninku i BeeTable. Jedná se o mobilní interaktivní dotykový stůl, který je vybaven online službami a je poskytován bezplatně. Klienti díky tomuto stolku mají informace z dění ve společnosti, mohou si číst oblíbené knihy, prohlížet rodinné fotky, hrát různé hry, procvičovat si psaní a orientaci.

Čím ještě můžeme přispět k udržení kognitivních funkcí?
Je dobré připomenout, že i zdravý životní styl, strava bohatá na vitamíny a dostatek pohybu přispívají k dobrému psychickému stavu a udržení kognitivních funkcí. Stejně tak i dostatek kvalitního spánku, psychická pohoda a společenské vztahy.

Nikola Trávníčková
Včelka Sociální služby Přelouč