Proč dát přednost terénním sociálním službám?

Každý z nás chce zůstat co nejdéle v prostředí, kde žil a prožil velkou část svého života. Tam, kde se cítil dobře, kde to velmi dobře zná, cítí se zde v bezpečí a obklopen láskou těch, kteří mu byli a jsou v jeho životě těmi nejbližšími. 

My, kteří pracujeme v terénních sociálních službách si moc dobře uvědomujeme a vážíme vás všech - rodin a blízkých, kteří chtějí svým blízkým zachovat tak důležité hodnoty a základní potřeby lidského života, jako je např. pocit bezpečí, lásky a jistoty, i za cenu zříct se veškerého svého volného času. Péče o blízkého stojí velmi mnoho sil, energie a obětavosti. Každý, kdo pečuje potřebuje časem pomocnou ruku a není to nic, za co by se měl stydět.

Terénní sociální služby pomáhají řešit nelehkou životní situaci nejen svým klientům, ale jsou pomocnou rukou i pro jejich rodiny a blízké. Jsou jim oporou a odbornou pomocí, která umožňuje zůstat stále doma a zachovat tak potřeby, hodnoty svých blízkých.

Terénní sociální služby zajišťují podporu, pomoc a péči ve všech oblastech života, jako je:
- Mobilita
- Orientace
- Komunikace
- Stravování
- Oblékání a obouvání
- Tělesná hygiena
- Péče o zdraví
- Osobní aktivity
- Péče o domácnost

a jsou hrazeny z Příspěvku na péči, kterou většina klientů sociálních služeb má a může využít právě na zajištění této sociální služby. V případě, že Příspěvek na péči klient, či ten kdo žádá o sociální službu nemá, sociální pracovníci rádi a s ochotou pomohou při vyřízením Příspěvku na péči. V rámci terénních sociálních je možno zajistit plný komfort a kvalitní podporu, pomoc a péči celoročně, nepřetržitě (24 hodin), a ve dnech od pondělí do pátku, včetně sobot, nedělí a svátku. Sociální služby, které poskytují terénní sociální služby jsou služby zajišťující sociální péči jako například Pečovatelská služba, Osobní asistence, Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, a další.

Pracovníci terénních sociálních služeb jsou vám plně k dispozici, a proto se nestyďte říct si o pomoc, ŽÍT DOMA, je totiž přáním nás všech a díky terénním sociálním službám a vám co pečujete, se může toto přání splnit každému z nás.

.

Alena Mazurová
regionální ředitelka pro Moravu