Jaké jsou rozdíly mezi osobní asistencí a pečovatelskou službou?

Osobní asistence a pečovatelská služba jsou terénní sociální služby, které jsou poskytovány lidem v jejich přirozeném prostředí.

Jedním z rozdílů je poskytování péče v rámci činností, které poskytujeme:

Osobní asistence je rozšířená oproti pečovatelské službě o dvě základní činnosti, které vyplývají ze zákona: výchovné – vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.


Z praktických zkušeností vnímáme rozdíl v tom, že pečovatelská služba je poskytována v kratším časovém rozmezí většinou 30–60 minut, kdežto u osobní asistence je délka poskytování často delší. Delší časový úsek, umožňuje větší prostor pro podporu klientů v aktivizačních činnostech.

Druhým rozdílem je, kdy a komu je služba poskytována:

  • osobní asistence je poskytována nepřetržitě,
  • pečovatelská služba ve vymezeném čase, ale je poskytována i rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc druhého člověka.

Obě tyto služby však zajišťují pomoc, podporu a péči všem osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc druhého člověka.

Velkou výhodou je, když poskytovatelé mají možnost poskytovat jak službu osobní asistence, tak pečovatelskou službu, jelikož dokáží pružně reagovat na změnu potřeb svých klientů, a tomu přizpůsobit poskytování sociálních služeb.

Mgr. Alena Mazurová
regionální ředitelka pro Moravu