Dnes si povíme něco o našem pražském středisku. Funguje od roku 2017 a poskytuje terénní sociální služby na území hlavního města. Sídlí v Dubečské ulici na Praze 10.
 Zajišťujeme pomoc, podporu a péči v rámci sociálních služeb:
  •  Pečovatelská služba,
  •  Osobní asistence,
  •  Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením.
Aktuálně se náš pražský tým skládá z vedoucí střediska, sociální pracovnice, vedoucí přímé péče, šesti pracovníků v sociálních službách na hlavní pracovní poměr a čtyř pracovníků na dohodu o provedení práce. V současné době využívá naše služby celkem 50 klientů z 13 městských částí, z toho 39 klientů využívá pečovatelskou službu a 11 osobní asistenci. V průměru poskytujeme péči v rozsahu téměř 700 hodin měsíčně, která je zajištěná kvalitním přístupem našich pracovníků.
Téměř každý den se ozývají zájemci o naše služby na základě doporučení od našich stávajících klientů. Celému týmu děkujeme za kvalitní poskytování péče a šíření dobrého jména organizace.
Aktuálně úzce spolupracujeme s magistrátem hlavního města
Praha.eu i s městskými částmi Praha 10 a Praha 4, které nás podporují nejen finančně.
A naše plány do budoucna?
Chceme zvyšovat kvalifikaci našich zaměstnanců nejen v oblasti směřované ke klientům (např. komunikace s klienty s různými typy demencí, problematika paliativní péče, aktivizační činnosti), ale také se chceme zaměřit na oblasti personální, provozní a ekonomické. Dále bychom rádi navázali spolupráci i s dalšími městskými částmi a prohloubili již fungující spolupráci, tak abychom flexibilněji reagovali na potřebnost klientů i z jiných koutů Prahy.