Pomoc při zajištění stravy je jedním ze základních úkonů péče, které našim klientům poskytujeme jak v rámci Pečovatelské služby, tak i služby Osobní asistence. Rozsah tohoto úkonu se liší, dle sociální služby, v rámci které je poskytován a realizován.

V rámci Osobní asistence je klientům poskytována pomoc při zajištění stravy spočívající zejména v pomoci při její přípravě.
.
Pečovatelská služba nabízí svým klientům pomoc při poskytnutí a zajištění stravy, spočívající mimo jiné také v samotném dovozu nebo donášce jídla a v pomoci při jeho přípravě či samotném podání.
.
Samotná realizace tohoto základního úkonu se u každého klienta liší. Konkrétní způsob realizace tohoto úkonu, je vždy předem dojednán s žadatelem v rámci Sociálního šetření a následně je zaznamenán do Individuálního plánu klienta tak, aby všichni pracovníci postupovali u daného klienta stejným způsobem, a to s ohledem na schopnosti, dovednosti a zvyklosti konkrétního klienta.
.
S každým klientem individuálně domlouváme způsob stolování, servírování a úpravy jídla. Při přípravě jídla s klientem respektujeme přání klienta ohledně výběru potravin a jejich preferencí, zároveň ale reflektujeme případné alergie nebo závažné intolerance na jednotlivé druhy potravin. Pokud pracovnice pomáhá klientovi se samotným podáním jídla, vždy respektuje tempo, které je klientovi vlastní.
.
Veškeré konkrétní kroky vždy respektují potřeby klienta, jeho přání a očekávání, ale zároveň se snaží předcházet vytváření závislosti na poskytované službě.
.
Na úkon pomoci při zajištění stravy často navazuje další ze základních úkonů obou zmiňovaných služeb, a to Pomoc při zajištění chodu domácnosti.