Pomoc při zajištění chodu domácnosti

Jednou je základních činností Pečovatelské služby a služby Osobní asistence je Pomoc při zajištění chodu domácnosti. 

Pojďme si říct, co si pod touto základní činností představit?

.

Důležité je rozlišit, zda se jedná o základní úkon v rámci Pečovatelské služby, kde činnost vykonává ve vyšší míře samotný pracovník, nebo zda se jedná o úkon v rámci Osobní asistence. Při Osobní asistenci jde spíše o podporu klienta při samotné činnosti, popř. o dopomoc ze strany pracovníka.
.
Pomoc při zajištění chodu domácnosti v rámci Pečovatelské služby obsahuje tyto úkony:

  • běžný úklid a údržba domácnosti,
  • pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. sezónního úklidu, či úklidu po malování,
  • donáška vody,
  • topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení,
  • běžné nákupy a pochůzky,
  • velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti,
  • praní a žehlení osobního prádla, popř. jeho drobné opravy,

.
Jednotlivé činnosti jsou klientům účtování v hodinové sazbě. Velký nákup je hrazen samostatně jako úkon a praní a žehlení prádla se hradí dle jeho množství.
.
Pomoc při zajištění chodu domácnosti v rámci služby Osobní asistence obsahuje tyto úkony:

  • pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí,
  • nákupy a běžné pochůzky

.
V rámci Osobní asistence jsou oba úkony hrazeny v hodinové sazbě.
.
Činnosti jsou vždy poskytovány klientům dle jejich individuálních potřeb a na základě vyhodnocení celkové nepříznivé sociální situace tak, aby jednotlivé činnosti nesuplovaly veřejně dostupné služby.