Jedním z mnoha úkonů péče, který poskytujeme našim klientům, je pomoc při osobní hygieně. Z mého pohledu je to úkon, který je žadateli o naše služby požadován nejčastěji.

 Dle vyhlášky 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, se uvádí, že v rámci pečovatelské služby se poskytuje:

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
? pomoc při úkonech osobní hygieny,
? pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
? pomoc při použití WC.

Co se týká konkrétního rozsahu péče a způsobu provádění úkonu, je vždy předem dojednán a popsán v rámci sociálního šetření, které u žadatele provádí sociální pracovník. Ten jej nadále zaznamená do individuálního plánu klienta a dle toho pak postupují všichni pracovníci v sociálních službách.

Provádění osobní hygieny se odvíjí od zdravotního stavu klienta, jeho přání, požadavků a možností prostředí. Můžeme zde zahrnout pomoc od mytí rukou až po celkovou koupel.

Hygiena může být prováděna v koupelně, pokud je klient mobilní a je schopen se s pomocí pracovníka přemístit. V rámci hygieny pak může pracovník pomoci s koupelí, nebo jen s konkrétními činnostmi, které už klient bez pomoci nedokáže, jako je vstoupit do vany či sprchového koutu, usadit se na sprchovací stoličku, pomoci umýt některé části těla, které už klient nezvládá sám – nohy, vlasy, následně osušit tělo, promazat kůži atd).

Dále pak může být prováděna hygiena u lůžka klienta či přímo na lůžku.

Hygiena prováděná u lůžka spočívá v tom, že pracovník připraví veškeré pomůcky, potřebné k provedení požadované hygieny (nádobu s vodou, mýdlo, ručník, kartáček na zuby…) a s dopomocí pracovníka si pak klient např. umyje sám ruky, obličej, vyčistí zuby atd. Co již sám nezvládne, s tím mu opět více pomůže pracovník.

Hygiena prováděná na lůžku se týká plně imobilních klientů, kteří nemají v domácím prostředí zajištěny podmínky pro provádění hygieny jiným způsobem. Pracovník si proto připraví k lůžku veškeré potřebné pomůcky (nádobu s vodou, mýdlo, ručníky, žínky, krémy, čisté inko pomůcky, čisté oblečení, vysoušeč vlasů…) a následně provede hygienu. Vše poté opět uklidí.

Rozsah pomoci s péčí o vlasy a nehty je rovněž vždy předem s klientem dohodnut. Konkrétní postup je opět popsán v individuálním plánu klienta a pracovníci dle něj postupují.

Co se týká péče o vlasy, nejde o žádné kadeřnické služby, nýbrž základní péči – umýt, vysušit, učesat. Pokud si klient přeje stříhání či barvení, musí toto zajistit rodina.

Péče o nehty zahrnuje zastřižení nehtů na rukou, opilování, namazání rukou. Péče o nehty na nohou není součástí našich služeb. Na tuto činnost si musí klient či jeho rodina zajistit pedikérskou službu.

Poslední úkon v rámci pomoci při osobní hygieně je pomoc při použití WC. Opět se rozsah liší dle toho, jakou pomoc konkrétně klient potřebuje. Může se jednat například pouze o doprovod na WC, kdy klient vše ostatní zvládne sám. Dále pak může klient potřebovat pomoc pracovníka i po vykonání potřeby. Pokud již není klient plně mobilní, může používat WC židli, podložní mísu a vždy si předem dohodne, jakou pomoc od pracovníka očekává.

Marcela Zbránková
Včelka sociální služby, Zlín