Tři zdánlivě stejná slova, ale volba mezi nimi může rozhodnout o tom, zda se klient sociálních služeb stane či nestane závislým na poskytované sociální službě.

Podpora, pomoc, péče. Tři zdánlivě stejná slova, ale volba mezi nimi může rozhodnout o tom, zda se klient sociálních služeb stane či nestane závislým na poskytované sociální službě. Cílem našich terénních sociálních služeb je zachování a rozvoj stávajících schopností, dovedností a soběstačnosti klientů tak, aby mohli co nejdéle žít ve svém přirozeném, domácím prostředí.

Podpora - může být slovní nebo fyzická při určitém úkonu, který je klient ještě schopen vykonat sám, ale potřebuje, např. připravit pomůcky nebo oblečení.

Pomoc - fyzická pomoc znamená, že klient již není schopen daný úkon vykonat zcela samostatně a potřebuje fyzickou pomoc druhé osoby, např. pomoc s oblékáním dolní poloviny těla.

Péče - klient vhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen sám úkon vykonat nebo se na něm jakkoliv podílet, veškerou činnost vykonává pomáhající osoba.

Každý náš klient potřebuje individuální míru podpory, pomoci nebo péče. Díky individuálnímu přístupu a díky správné volbě pomoci můžeme našim klientům pomáhat efektivně a účelně bez toho, aniž bychom jim brali nebo omezovali jejich kompetence a tím podporovali vznik závislosti na poskytované službě.

Vždy je žádoucí volit takovou míru podpory, pomoci nebo péče, kterou klient vhledem ke svým možnostem, schopnostem a zdravotnímu stavu opravdu potřebuje.