Otevíráme nové pracoviště v Prostějově

Počátkem května jsme oslavili jeho druhé narozeniny našeho střediska v Kojetíně. Jako dárek jsme si nadělili nové detašované pracoviště v Prostějově.

Chceme totiž pružně reagovat na poptávku po sociálních službách i se vzdálenějších obcí Prostějovska a pomoci tak ve spolupráci s Krajským úřadem Olomoucký kraj zajistit nepokrytá místa.

Detašované pracoviště povede stávající vedoucí střediska Kojetín Jana Vargová, sociální práci bude nadále zaštiťovat sociální pracovnice ze střediska Kojetín Lucie Poková. Najdete nás v Úprkově ulici 3a v 1. patře nad pojišťovnou.

Zájemci o sociální služby se mohou už teď obracet na naší sociální pracovnici na telefonním čísle 601 152 759 nebo na emailové adrese pokova@pecevcelka.cz.