Jen za prvních 11 měsíců letošního roku jsme poskytli více jak 75 526 h přímé péče. A dalších odhadem 50 000 hodin jsme strávili cestami za klienty, kteří naše služby potřebovali, a kterých bylo jen k současnému dni skoro 1 000.

Hlavní vizí VČELKY je vnášet pomoc do života druhých. S respektem a úctou jak k těm, kteří naše služby využívají, tak mezi námi navzájem. Šlo vlastně o sen, nebo chcete-li, předsevzetí, které se zrodilo v Berouně, kde jsme byli tehdy již léta působícím lokálním poskytovatelem. Cítili jsme však, že bychom chtěli a také mohli pomáhat více. A tak se také stalo. 

A je to se VČELKOU nyní? V současné době poskytujeme sociální služby ve formě:
➡️ pečovatelské služby,
➡️ osobní asistence, a
➡️ sociálně aktivizační služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením, a to v 8 krajích s 14 pobočkami a několika detašovanými pracovišti.

To vše se nám podařilo během necelých 3 let. Zdá se to být až neuvěřitelné. Jde ale o výsledek práce úžasného týmu skvělých lidí, kteří svou práci berou skutečně jako poslání a vyznačují se takovou mírou entusiasmu, že by jej mohli rozdávat.

Jen za prvních 11 měsíců letošního roku jsme poskytli více jak 75 526 h přímé péče. A dalších odhadem 50 000 hodin jsme strávili cestami za klienty, kteří naše služby potřebovali, a kterých bylo jen k současnému dni skoro 1 000.

Moc rád bych za veškerou tu pozitivní energii, vykouzlené úsměvy klientů, přístup, a vlastně vůbec za vše, poděkoval a vyjádřil celému našemu týmu veliký a upřímný obdiv. To, co se vám povedlo je skutečně úžasné!

S velkou úctou,

Vojtěch Kubec
zakladatel