O Nás

Našim cílem je pomáhat lidem

O nás

Naše organizace byla založena v roce 2010. Od roku 2018  jsme se stali součástí sdružení pečujících organizací Včelka, které zajišťuje současně domácí zdravotní péči. Posláním pečujících organizací Včelka je zajišťovat kvalitní a komplexní sociálně-zdravotní péči na profesionální úrovni s lidským přístupem. Poskytovat péči těm, kteří naše služby potřebují tak, aby mohli zůstat žít co nejdéle ve svém přirozeném prostředí. Uskutečňujeme péči mimo jiné i v přilehlých obcích s obtížnější dojezdovou vzdáleností. 

Registrované sociální služby poskytujeme v rámci organizace VČELKA sociální služby o.p.s. a společnosti Osobní asistence a aktivizační služby VČELKA s.r.o. Podrobnější informace o rozdělení poskytovaných služeb naleznete zde - VČELKA sociální služby o.p.s. , Osobní asistence a aktivizační služby VČELKA s.r.o.

Jsme zařazeni do Národní sítě poskytovatelů sociálních služeb.

Posláním je poskytovat terénní sociální služby tak, aby klienti mohli co nejdéle zůstat ve svém přirozeném prostředí, a i nadále mohli udržovat sociální vazby se svým okolím. Pomoc, podpora a péče vychází z individuálních potřeb klientů, podporuje jejich samostatnost a neprohlubuje závislost na sociální službě.

Cílem je zachovat či rozvíjet stávající schopnosti, dovednosti a soběstačnost klientů tak, aby mohli co nejdéle žít ve svém přirozeném, domácím prostředí.

Jsme tu pro Vás!

Naše zásady

Zásady Včelky jsou filozofií našeho sdružení. Jde o soubor hodnot a přesvědčení, které jsou základem naší práce, a jsou společné pro všechny naše členské organizace. 

  • Flexibilita – přizpůsobení se aktuálním potřebám klienta.
  • Úcta k člověku – dodržování etických a morálních zásad.
  • Respektování práva volby – respektování přání, potřeb, individuality a svobodné vůle klientů.
  • Individuální přístup – služba je poskytována dle individuálních potřeb klientů.
  • Rovnoprávnost – služba je poskytována všem za stejných podmínek.
  • Etika – v souladu s Etickým kodexem pracovníků organizace VČELKA sociální služby o.p.s. a Listinou základní lidských práv a svobod.
  • Profesionalita – služba je poskytována na nejvyšší možné úrovni, pracovníci svou odbornost zvyšují dalším průběžným vzděláváním.
  • Nezávislost – podpora klienta, v co největší možné samostatnosti. Není podporována a prohlubována závislost na sociální službě a pečujících osobách.

Naše péče je založena na

Profesionalita

Dostupnost

Komplexnost

Úcta

Důvěra

Zodpovědnost

Jsme po celé ČR

Sdružení pečujících organizací Včelka průběžně od svého založení rozšířuje svou působnost a tím i dostupnost kvalitní a komplexní domácí péče (nejen sociální, ale i zdravotní).

KLADNO A OKOLÍJINOČANY A OKOLÍKOLÍN A OKOLÍHLAVNÍ MĚSTO PRAHAČESKÁ LÍPA A OKOLÍJIHLAVA A OKOLÍHUMPOLEC A OKOLÍDETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ PELHŘIMOVHLINSKO A OKOLÍOSTRAVA A OKOLÍDETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ OSTRAVAPŘÍBOR A OKOLÍZLÍN A OKOLÍSTARÉ MĚSTO A OKOLÍDETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ VALAŠSKÁ POLANKAKOJETÍN A OKOLÍPROSTĚJOV A OKOLÍHRADEC NAD MORAVICÍŽDÁR NAD SÁZAVOU A OKOLÍ

Vyberte si pobočku

Přehled našich poboček a kolegů, na které se můžete obrátit

Management

Ulice: Pod štěpem 676/2

Město: Praha 15 - Hostivař

Regionální ředitelé sociální péče

Ulice: Pod štěpem 676/2

Město: Praha 15 - Hostivař

Hlavní město Praha

Ulice: Dubečská 3131/67

Město: Praha

Česká Lípa a okolí

Ulice: Pivovarská 3157

Město: Česká Lípa

Hlinsko a okolí

Ulice: Adámkova třída 190

Město: Hlinsko

Žďár nad Sázavou

Ulice: Nádražní 442/24

Město: Žďár nad Sázavou

Jihlava a okolí

Ulice: Telečská 1763/42

Město: Jihlava

Kladno a okolí

Ulice: Dělnická 2727

Město: Kladno

Kolín a okolí

Ulice: Plynárenská 671

Město: Kolín

Humpolec a okolí

Ulice: Okružní 1779

Město: Humpolec

Detašované pracoviště Pelhřimov

Ulice: Tylova 837

Město: Pelhřimov

Jinočany a okolí

Ulice: Na Škrobech 246

Město: Jinočany

Prostějov a okolí

Ulice: Uprkova 3a

Město: Prostějov

Kojetín a okolí

Ulice: nám. Míru

Město: Kojetín

Příbor a okolí

Ulice: Jičínská 608

Město: Příbor

Ostrava a okolí

Ulice: Masná 1850/4

Město: Ostrava

Detašované pracoviště Ostrava

Ulice: Spojů 835/2

Město: Ostrava

Hradec nad Moravicí a okolí

Ulice: Smetanova 661

Město: Hradec nad Moravicí

Staré město a okolí

Ulice: Huštěnovská

Město: Staré Město

Zlín a okolí

Ulice: Malá 5654

Město: Zlín

Detašované pracoviště Valašská Polanka

Ulice: Valašská Polanka 300

Město: Valašská Polanka