Jsme také v Přelouči. Tamní středisko vzniklo už na začátku roku 2018 a sídlí v Hradecké ulici. Úzce tady spolupracujeme s našimi kolegyněmi z Domácí péče Včelka Pardubicko - i díky tomu jsou námi poskytované služby komplexní. 

Našimi klienty a klientkami jsou především senioři z Přelouče, Pardubic a okolních obcí v dojezdové vzdálenosti do 20 kilometrů. V současné době poskytujeme naše služby 33 klientům, z toho 23 klientů využívá Pečovatelskou službu, 9 klientů využívá Osobní asistenci a 1 klientka využívá služby Sociálně aktivizační.
.
Poskytovaná péče se odehrává zejména v Pardubicích, Přelouči, Mikulovicích, Přelovicích, Svinčanech, Jedousově, Tetově, Sovoluské Lhotě, Bezděkově, Cholticích, Bukovce, Vlčí Habřině, Řečanech nad Labem, Lipolticích, Bílých Vchýnicích, Opočínku a ve Veselí.
.
V loňském roce prošlo zdejší středisko řadou změn, které vedly ke stabilizaci ve všech oblastech. Aktuálně se tým skládá z vedoucí střediska, sociální pracovnice, vedoucí přímé péče a šesti pracovnic v sociálních službách zaměstnaných na hlavní pracovní poměr.
.
V loňském roce tady průměrně zajistili 530 hodin přímé péče měsíčně, za co patří velký dík celému týmu střediska, především pak pracovnicím v sociálních službách za jejich profesionální práci a lidský přístup, bez čeho by takové výsledky nebyly možné. 
.
Jsme rádi, že díky pozitivní zpětné vazbě od našich klientů a jejich rodin jsme žádanou sociální službou, a že nás denně oslovují noví zájemci o službu, moc si toho vážíme.
.
Nikola Trávníčková
vedoucí střediska Přelouč

.