Našemu středisku v Kojetíně, které v květnu oslavilo své první narozeniny se podařilo vstoupit do Katalogu poskytovatelů sociálních služeb v okrese Přerov pro rok 2021. 

Pro někoho malý krůček, ale pro Včelku velký krok k úspěchu v poskytování sociálních služeb. Našemu středisku v Kojetíně, které v květnu oslavilo své první narozeniny se podařilo vstoupit do Katalogu poskytovatelů sociálních služeb v okrese Přerov pro rok 2021. 

 A co je ten katalog poskytovatelů sociálních služeb? Jedná se o dokument, který je určen široké veřejnosti, zejména potencionálním uživatelům sociálních služeb, rodinným příslušníkům, osobám blízkým, ale také může být přínosem pro odborné pracovníky na obcích, kraji či pro poskytovatele sociálních služeb.

Od června mají v Kojetíně navíc i novou sociální pracovnici Lucii Pokovou. Jana se tak bude moci plně věnovat provozním záležitostem střediska a jeho dalšímu rozvoji.

Středisko v Kojetíně poskytlo služby celkem 42 klientům. Stále se těší na další nové klienty, kteří budou potřebovat naše služby.

Jana a Lucka z Kojetína