Co je to nepříznivá sociální situace?

Sociální šetření je vykonáváno na základě kontaktování sociálního pracovníka s žádostí o poskytování sociální služby. Vše pak vykonává sociální pracovník v prostředí, kde se osoba zrovna nachází. Cílem šetření je zmapování nepříznivé situace osoby a míry potřebné podpory, pomoci a péče, kterou osoba žádá.

Co je to nepříznivá sociální situace?
Může to být například oslabení či ztráta schopností řešit vzniklou situaci tak, aby následné řešení předcházelo sociálnímu vyloučení. A to třeba z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, krizové sociální situace, životních návyků nebo způsobu života vedoucího ke konfliktu se společností, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo z jiných závažných důvodů.

Výsledkem sociálního šetření je pak celkové vyhodnocení nepříznivé situace osoby, která o službu žádá. Oblasti života, které jsou pracovníkem mapovány:
➡️ mobilita a orientace,
➡️ komunikace a stravování,
➡️ oblékání a obouvání,
➡️ tělesná hygiena,
➡️ výkon fyziologické potřeby, a
➡️ péče o zdraví a osobní aktivity,
➡️ péče o domácnost.

Na základě zmapování a vyhodnocení se určí individuální podpora, pomoc a péče, kterou pracovníci v sociálních službách budou osobám v nepříznivé situaci poskytovat.

Cílem řešení nepříznivé sociální situace je, aby lidé mohli žít důstojně doma, v prostředí, které znají a se svou rodinou.