Barbara Tschunková je vedoucí našeho střediska v České Lípě. A také další, kterou si představíme v rámci seriálu #NašeVčelky. 

A co o sobě prozradila?
Od dětství mě má rodina vedla k pomáhání druhým, všichni se do dnes staráme o mou pratetičku, která je od útlého věku nevidomá. Volba střední školy byla tedy jasná – při studiu oboru zaměřeného na pečovatelskou činnost pod vedením skvělého týmu vyučujících jsem se seznámila s velkou skupinou osob s různými potřebami. Na střední škole vzniklo také mé nadšení z účasti na dobročinných a volnočasových aktivitách. Vysoké školy, pak dodaly mým praktickým zkušenostem i teoretický rámec. Po vysoké škole jsem začala pracovat v sociálních službách, jako sociální pracovník a i po šesti letech mě práce baví, úsměvy našich klientů a jejich rodin jsou pro mě k nezaplacení.