§66 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Komu je Sociálně aktivizační služba určena

  • osobám s chronickým onemocněním
  • osobám s kombinovaným postižením
  • osobám s mentální postižením
  • osobám s tělesným postižením
  • osobám se zdravotním postižením
  • seniorům 

Rozsah poskytovaných úkonů v rámci základních činností

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

b) sociálně terapeutická činnost

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Služba je poskytována od  8:00 - 16:00 hodin v pracovní dny.