§40 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

Pečovatelská služba

Komu je Pečovatelská služba určena

 • osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku 
 • osobám s chronickým onemocněním nebo zdravotním postižením
 • rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby

Rozsah poskytovaných úkonů v rámci základních činností

a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

  c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

  d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti

  e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

  Služba je poskytována každý den od 6:00 hod. do 22:00 hod. včetně víkendů a svátků.