NAŠE KOLYGYNĚ A KOLEGOVÉ ZASLOUŽÍ SKUTEČNOU ÚCTU A RESPEKT!

Nezřídka je zmiňováno to, že ti, co jsou v dnešní době pandemie koronavirem tzv. v první linii v rámci poskytování péče, jsou lékaři lůžkových nebo infekční oddělení nemocnic.

Samozřejmě, že nejde o soutěž a srovnávání se v tom, kdo má jaké zásluhy – to je to poslední, ale co pracovníci v terénních sociálních službách, kteří poskytují služby v domácím prostředí? Uvědomujeme si všichni čemu čelí oni, a nakolik jejich pomoc druhým v situacích jako je tato nabývá na významu?

Bez váhání poskytují i v době nouzového stavu sociální služby, a v danou chvíli zcela bez vědomí toho, zda uživatel služby infekční je, či není – jednoduše proto, že svou práci berou jako poslání, a vědí, že se ve většině případů starají o skupinu obyvatel ve věku nad 65 let, kteří jsou na ně mnohdy zcela odkázáni, a kteří jsou v případě nákazy nejvíce ohroženi. A vědí, že pokud by se u nich zdravotní stav zhoršil v důsledku přerušení poskytované služby, mohlo by to mít skutečně fatální důsledky. Je důležité si uvědomit, že i díky nim nemusí lidé opouštět svůj domov, nebo být hospitalizováni.

Celá společnost čelí situaci, která je mimořádná, a to více je třeba vyzdvihnout to, jak důležitou roli nyní ve společnosti naše kolegyně a kolegové zastávají a poděkovat jim za to, že na území celé ČR poskytují za současného stavu sociální služby stovkám lidí.

ZASLOUŽÍ SI SKUTEČNOU ÚCTU A RESPEKT!

Jsme hrdí na to, jaký tým VČELKA má…