Najdete nás i na Českolipsku a Novoborsku!

Dnes Vám krátce představíme naší pobočku na Českolipsku a Novoborsku. Sociální služby tady poskytujeme už třetím rokem, kancelář našeho střediska naleznete v Pivovarské ulici 3157 v České Lípě. 

Naším hlavním cílem je poskytovat terénní sociální služby tak, aby klienti mohli co nejdéle zůstat ve svém přirozeném prostředí, a mohli udržovat sociální vazby se svým okolím. Pomoc, podpora a péče vychází z individuálních potřeb klientů, zaměřuje se na podporu jejich samostatnosti a neprohlubuje závislost na sociální službě. 

Poskytujeme pečovatelskou službu, osobní asistenci a sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Aby bylo možno zajistit v domácím prostředí plný komfort klienta, jsou služby poskytované v případě osobní asistence nepřetržitě a v případě pečovatelské služby celoročně včetně sobot, nedělí a svátků v intervalu od 6:00 do 22:00 hodin. Služby jsou poskytovány v přilehlých městech a obcí ve vzdálenosti do 20 km od České Lípy.

Náš tým je složen z terénních pracovníků v sociálních službách, kteří klientům pomáhají s osobní hygienou, s oblékáním a svlékáním oblečení, s přípravou a podáním jídla a pití, se zajištěním chodu jejich domácnosti. Dále nabízíme také podporu a pomoc při procvičování paměti a dalších kognitivních funkcí (koncentrace, pozornost, rychlost myšlení, řečové funkce, schopnost učinit rozhodnutí, schopnost pochopení informací), nácvik jemné motoriky, procvičování dolních končetin a pomoc při nácviku chůze.

Rozsah sjednaných služeb vždy vyplývá z individuálních schopností a možností klienta tak, aby byly zajištěny jeho potřeby, ale zároveň tak, abychom stále podporovali, popř. rozvíjeli zachovanou míru soběstačnosti konkrétního klienta.

Cena za poskytnutou hodinu péče je 130,- Kč. Klient hradí pouze čas, který u něj pracovnice stráví, nikoli čas, který stráví na cestě za ním.

V případě zájmu o naše služby kontaktujte sociální pracovnici na tel. čísle 601 569 857 nebo na emailové adrese: ekrtova@pecevcelka.cz