Dne 8. března oslavíme Mezinárodní den žen.

Málo kdo ovšem ví, že je tento svátek spojen s výročím stávky newyorských švadlen v roce 1908, kdy ženy požadovaly stejná volební práva jako muži. Poprvé se slavil 28. února 1909, pevné datum tohoto svátku se ustálilo až po první světové válce. Od roku 1975 je svátek uznán Organizací spojených národů.

V dnešní moderní době jistě ženy za svá práva bojovat nemusí, naopak jsou obory, kde ženy jednoznačně dominují nad muži a do budoucna tomu jinak nebude. Například zdravotní sestry.
Všem ženám patří velký dík za to, že jsou. I všem našim kolegyním samozřejmě přejeme vše nejlepší, mnoho lásky, spokojenosti a zdraví.