Ačkoli se může na první pohled zdát, že objímání s naší prací nikterak nesouvisí, opak je pravdou. 

Všechny naše kolegyně při zajištění pomoci našim klientům nezapomínají na to, jak důležitou součástí jejich práce je kromě odborné činnosti i psychická podpora nemocných, či osob v nepříznivé sociální situaci a jejich rodinných příslušníků. A právě zde může nastat situace, kdy objetí takovouto podporu představuje.

Bezpochyby jej každý z nás čas od času potřebuje. Dává mu pocit jistoty, bezpečí, a zároveň působí pozitivně i na naši psychickou pohodu.

Samozřejmě se vždy musí jednat o situaci, kdy je dodržena profesionalita, a nastane-li taková situace, jde z jejich strany vždy o projev lidskosti, empatie a zájmu o druhého.

Objetí může tedy svým způsobem léčit a pomáhat, a hlavně by vždy mělo přinášet radost.

Za celý tým Včelky Vám přejeme, aby Vás, nejen dnes, ale vždy, když to potřebujete, objal ten, koho máte rádi, a kdo Vám tím předá svou pozitivní energii.