Je léto, čas dovolených, relaxace a odpočinku. 

Kdo by nechtěl v parných dnech trávit čas doma v chládku, na koupališti u bazénu, s rodinou na zmrzlině nebo někde na dovolené u rybníka či moře. A není tomu jinak ani u našich skvělých pracovnic v sociálních službách. Chceme jim dopřát odpočinek s rodinou, prostor pro načerpání síly a energie do dalších pracovních dní. Proto je období letních dovolených pro nás náročnější na zorganizování péčí tak, aby nebyli klienti nijak omezováni a péči dostávali v takovém rozsahu a kvalitě, jako jsou zvyklí.

Celá tato situace je ještě umocněna tím, že naši klienti, převážně z řad seniorů, jsou zvyklí na své rituály a režim. Chtějí snídat ve stejný čas, mít připravenou ranní kávu ve svém oblíbeném hrníčku atp. Často jsou časy péčí a jejich dodržování vázány na nutnou péči, kdy pracovnice musí klientovi ráno pomoci s hygienou a výměnou inkontinenčních pomůcek. V takových případech ani není žádoucí péči posunovat. Máme ale i klienty, kteří sami nabízejí možnost jejich péči posunout v čase nebo ve dnech, což nám velmi pomáhá.

V tomto čase nám při zajištění péčí pomáhají i pracovníci na dohodu o provedení práce, více chodí do terénu vedoucí přímé péče a když je potřeba, zaskočí i ochotná sociální pracovnice. Díky vzájemné dohodě a porozumění se nám daří umožnit pracovnicím čas na odpočinek a zároveň zajistit všechny péče.

Ráda bych touto cestou poděkovala celému týmu střediska Zlín, ale i klientů a rodinným příslušníkům, že díky jejich nasazení, ochotě a celkovému přístupu zvládáme letní období a máme čas i na zasloužený odpočinek.

Mgr. Marcela Zbranková
vedoucí střediska Zlín