Kompenzační pomůcky bývají pro běžného občana, který se nepohybuje ve zdravotnictví či sociální oblasti jednou velkou neznámou. Většinou pouze do té doby, než ji on sám nebo jeho blízký začne potřebovat. 

Pojďme tedy z laika udělat odborníka!

Kompenzační pomůcky pomáhají lidem v různých situacích, snižují jejich závislost na druhých osobách a zvyšují samostatnost. Kompenzují poruchy pohybového systému, smyslových orgánů, kognitivních a komunikačních funkcí.

Díky pomůckám mohou lidé vykonávat běžné činnosti. Pomůcky jim dodávají pocit bezpečí a jistoty.

Nejčastěji se s použitím těchto pomůcek setkáme u osob, které mají omezenou soběstačnost z důvodu svého věku či zdravotního stavu (senioři), u osob se zdravotním postižením (tělesné, mentální, kombinované) či u osob, které utrpěly nějaký úraz.

Jaké kompenzační pomůcky si můžete pořídit?

  • Pomůcky k pohybu a orientaci v prostoru – hole, berle, chodítka, invalidní vozík, schodišťová plošina či sedačka, výtah, hole orientační a signalizační, vodicí pes, upravený dopravní prostředek (automobil, skútr),
  • Pomůcky usnadňující manipulaci s osobou – protiskluzové podložky, zvedací zařízení, přesouvací prkna, antidekubitní matrace, polohovací pomůcky,
  • Pomůcky pro běžné denní činnosti – sedačka do vany či sprchy, madla, nástavec na wc, nazouvák ponožek, polohovací křeslo či lůžko, hodinky s hlasovým nebo hmatovým výstupem, indikátor barev,
  • Pomůcky ke komunikaci – sluchadla, kochleární implantát, brýle, technické pomůcky s hlasovým výstupem, netechnické pomůcky (fotografie, obrázky, grafické symboly, komunikační tabulky),
  • Pomůcky pro volnočasové aktivity – Handbike, hokejová sledge, elektronický míč pro nevidomé,
  • Pomůcky pro pracovní aktivity – speciálně upravený počítač, počítačový software, digitální čtecí přístroj pro nevidomé s hlasovým výstupem, čtecí přístroj pro nevidomé s hmatovým výstupem (brailský řádek), digitální zvětšovací lupa pro slabozraké, hmatový displej, slepecký psací stroj


Jak takovou kompenzační pomůcku získat?

  • Můžete se obrátit se na svého praktického či odborného lékaře, který vystaví tzv. předpis na požadovanou pomůcku. V tomto případě je pomůcka hrazena plně či částečně ze zdravotního pojištění. Podle velikosti a technické náročnosti pomůcky se potom liší, jestli je pomůcka ve vlastnictví pacienta (klienta) nebo pojišťovny.
  • Tyto pomůcky si můžete také zapůjčit za poplatek ve specializovaných půjčovnách kompenzačních pomůcek, které jsou po celé republice.
  • Další variantou je zakoupení pomůcky v obchodě se zdravotnickými potřebami, kdy si pacient (klient) hradí její plnou cenu.
  • Také můžete oslovit nějakou nadaci, která se na financování kompenzační pomůcky bude spolupodílet.

.
Adéla Vařečková
vedoucí střediska Hlinsko