Jaká je role pracovníka v sociálních službách?

Společností je mnohdy nedoceněná, opomíjená, bagatelizovaná, ale v rámci naší služby je NENAHRADITELNÁ, NEPOSTRADATELNÁ. Prostě bez nich by to nešlo.

Pracovník v sociálních službách je kvalifikovaný pracovník, který v rámci naší organizace poskytuje klientům pečovatelskou službu v jejich přirozeném prostředí. Vstupuje do života klientům a snaží se jim poskytnout podporu, pomoc a péči tak, aby mohli zůstat co nejdéle v prostředí, které je pro ně důležité, na které jsou zvyklí a které nechtějí opustit.   Mezi základní činnosti, které vykonává při poskytování pečovatelské služby pracovník v sociálních službách patří zejména:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při podávání jídla a pití, při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru či při přesunu na lůžko nebo vozík,
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygieně, ale také pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, dovoz nebo donáška jídla, pomoc při přípravě jídla a pití,
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti, jako je běžný úklid a údržba domácnosti, nákupech a pochůzkách, praní a žehlení.
  •  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím třeba do školy, zaměstnání, k lékaři, na úřad, atp.

Kromě odborných znalostí a dovedností, které načerpá pracovník studiem odborného kurzu a praxí, aby mohl vykonávat všechny výše zmíněné činnosti, musí být pracovník v sociálních službách empatický, lidský, komunikativní, slušný, ochotný a musí mít spoustu dalších kladných vlastností, které jsou pro jeho práci důležité.

Tímto bych chtěla velice poděkovat všem svým kolegyním na pozici pracovníka v sociálních službách, říct jim, že si jejich práce nesmírně vážím a jsem ráda, že máme tak skvělé lidi v našem týmu.

DĚKUJI!

Mgr. Marcela Zbranková
Včelka sociální služby Zlín