Jak se stát klientem

Jsme tu pro vás!

Jak se stát naším klientem?

Co dělat v případě zájmu o naše služby?

Kontaktujte sociálního pracovníka daného střediska a zároveň je možné zaslat písemnou žádost o poskytování sociální služby: 

Po obdržení Žádosti Vás bude kontaktovat sociální pracovník daného střediska, který si s Vámi domluví osobní schůzku.

 

Žádost může podat: 

  • zájemce o službu
  • zmocněnec
  • opatrovník

Důvody pro možné odmítnutí Vaší Žádosti o poskytování sociální služby dle §91, odst. 3, zákona o sociálních službách.

a) poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,

b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,

c) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby, tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis nebo

d) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu povinností vyplývajících ze smlouvy