Individuální přístup ke klientům s demencí.

Nedávno se několik našich pečovatelek zúčastnilo vzdělávacího kurzu o individuálním přístupu ke klientům s demencí.

Kurz je obohatil o mnoho informací a zkušeností z praxe. Vzhledem k tomu, že populace stárne a přibývá lidí s onemocněním demence, nápady a vědomosti se nám hodí.

Čím dál více se setkáváme s lidmi, kteří tímto onemocněním trpí a často o tom ještě ani nevědí. Ale právě na počátku této nemoci je nejdůležitější zahájit léčbu a opatření, které průběh nemoci zpomalují.

A jaký je vlastně průběh tohoto onemocnění? U každého se může lišit projevy i rychlostí průběhu, ale znaky jsou obvykle dost podobné. Přichází zdánlivě běžné zapomínání, které přerůstá ve výpadky paměti, které narušují fungování v běžném životě. Lidé nevědí, zda zamkli dveře, zda dali vařit polévku, až zapomínají, kde bydlí, kdo jsou jejich blízcí a podobně. Pro rodinu je často těžké vyrovnat se se změnou, kdy je jejich milovaný příbuzný najednou nepoznává. Lidé s tímto onemocněním mohou prožívat výkyvy nálad, nerozumí situacím kolem sebe a jsou frustrovaní z toho, že si nemohou vzpomenout, nebo se vhodně vyjádřit. Na kurzu také došlo na debatu o potřebách a specifikách těchto lidí.

Podstatné je včas zahájit vhodnou léčbu a přizpůsobit prostředí a přístup k lidem. Ale hlavně nezapomenout, že i nemocní lidé plnili řadu rolí – byli maminkami, tatínky, babičkami, dědečky, dětmi, sourozenci. A také zažili mnoho zážitků za celý život a získali mnoho zkušeností. Je tedy důležité na tyto lidé nahlížet s respektem a s ohledem na jejich minulost.