Rádi bychom Vám přiblížili termín individuální plánování. Jedná se o velmi důležitou součást naší práce s uživatelem.

Individuální plánování je proces, při kterém mapujeme nepříznivou situaci u uživatele, společně s ním stanovujeme postup a cíl péče a zaznamenáváme a hodnotíme dohodnutý plán. I když je individuální plánování ze zákona povinné, tak není dobré, aby sociální pracovníci a uživatelé brali tento proces pouze jako nutnou povinnost bez většího přínosu. Tento nástroj může mít totiž velký přínos a smysl jak pro uživatele, tak pro kvalitu celé péče.

Myslíme si, že je potřeba zodpovědět jednu otázku; proč má smysl individuálně plánovat? Zaprvé, abychom získali a předávali si důležité informace v týmu, dále abychom do hloubky poznali všechny uživatele, jejich cíle, přání, potřeby a motivace. Také abychom prohloubili vztah s uživatelem, aby se necítil jako objekt péče, ale jako náš partner. Je důležité, abychom si ujasnili, s čím chce a potřebuje uživatel pomoci a co od naší péče očekává. A nakonec abychom viděli pokrok při péči o uživatele.

Individuální plánování pomáhá uživatele vnímat jako samostatnou osobnost, člověka s vlastní historií, životní cestou, se silnými a slabými stránkami, vlastními potřebami, přáními a cíli. Pomáhá budovat vztah a pocit důvěry. Uživatel vnímá, že se o něj někdo skutečně zajímá a myslí na něj.