Dnes slavíme Den Země – celosvětový svátek, který symbolizuje den, kdy bylo poprvé uspořádáno setkání lidí s cílem propagovat myšlenky ekologie, povzbuzovat v lidech úctu k životu na Zemi, a upozorňovat na rostoucí obavy ze znečištění půdy, vzduchu a vody.
Poprvé se tak stalo v USA před 50 lety dne 22. dubna 1970. Dnes je tento svátek uznáván a slaven ve 140 zemích světa.
Letos tento den slavíme po padesáté prvé. Poslední rok a půl žijeme v době pandemie nemoci Covid-19, a je jen otázkou, kdy toto nepříliš šťastné období skončí. Den Země jsme v omezené míře slavili vloni, a zdá se, že tomu tak bude i letos. Není možné konat žádné venkovní aktivity, koncerty, shromáždění, apod. Nicméně právě pandemie spoustu z nás přinutila k tomu, abychom na svůj život pohlédli z jiné perspektivy. Dala nám šanci bilancovat, uvědomit si, na čem a na kom nám opravdu záleží, co vše jsme považovali za automatické, a přestali si toho vážit, a jakou životní cestou bychom se chtěli, a také měli vydat až se vrátíme do "starých kolejí". Otevřela nám nejen oči, ale i srdce, a bezpočet lidí dokázalo, že i v dnešním, spíše solitérském světě, se stále dokážeme semknout, nezištně pomoci jeden druhému, a že slovo lidskost se nestalo archaismem, ani etymologickým nesmyslem.
Dnešní den je nás všech!