Nedávno jsme se zúčastnili dne seniorů, který pořádal Městský úřad Kolín v tamním kulturním domě.

Dopolední prezentace nejen kolínských sociálních služeb začala v 10 hodin koncertem kapely Studio Kolín. Součástí další prezentace byly i společnosti zabývající se kompenzačními pomůckami a dalšími službami pro seniory a zdravotně postižené osoby.

A nemohli jsme u toho chybět ani my. Odpovídali jsme na otázky, podávali informace o našich službách a samozřejmě předávali telefonní kontakt společně s letáčkem.