Děkujeme nadacím a nadačním fondům

V rámci našich služeb poskytujeme pomoc, podporu a péči lidem v nepříznivých sociálních situacích. Pomoc a podporu ale potřebujeme i my, a proto jsme velice rádi, že se nám podařilo navázat spolupráci s nadačními fondy a získat jejich důvěru a podporu.
Pro ochranu zdraví a života nejen našich zaměstnanců, ale i koncových klientů služeb, bylo potřeba zajistit dostatečný počet ochranných pracovních pomůcek pro pracovníky v přímé péči.
Na jejich spolufinancování se podílela:
  •  Nadace Karel Komárek Family Foundation
  •  Nadace Preciosa

.

Kromě ochranných pomůcek je samozřejmě naším dílčím cílem vytvářet příjemné a bezpečné pracovní prostředí pro naše kolegyně a kolegy, tak abychom stále dokázali flexibilně a bezprostředně reagovat na veškerá opatření, vydaná Vládou ČR v souvislostí s pandemií COVID, stejně jako na potřeby našich klientů, pro které jsme často ti jediní, kteří jim zajišťují podporu, pomoc či péči, odpovídají jejich nepříznivé sociální situaci..

.

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové podpořil naše pracovníky v sociálních službách, kteří pracují na dohody o provedení práce. Ti jsou právě v této době velmi důležitou součástí našeho týmu, kdy pomáhají zejména v situací, kdy jiní kolegové na hlavní pracovní poměry služby poskytovat nemohou, a to především z důvodu, kdy ošetřují člena rodiny a využívají tzv. OČR, či jsou sami v pracovní neschopnosti.

.

Tím, že jsou naše služby zajišťovány lidem v jejich přirozeném sociálním prostředí, tedy jejich domovech, je pro nás klíčové mít možnost mobility, resp. přepravy mezi našimi klienty. V tomto ohledu nám velmi pomohla Vy rozhodujete, my pomáháme (Nadace Tesco) a NROS - Nadace rozvoje občanské společnosti, které nám poskytly finanční příspěvek na úhradu části nákladů spojených s užíváním služebních vozidel. I za to jim patří z naší strany veliké "Děkuji".

.

V neposlední řadě bychom rádi zmínili i podporu od Nadační fond pro Pelhřimovsko, pod jehož záštitou vznikla sbírka na podporu naši činnosti, kdy nás každý může dle svého uvážení podpořit a pomoci nám tak vnášet ještě více pomoci do života druhých - https://www.darujme.cz/projekt/1203688.

.

Všem výše uvedeným nadacím a nadačním fondům bychom na tomto místě rádi poděkovali a zdůraznili, jak si jejich pomoci a podpory vážíme.

O to více, že pomoc přišla velmi rychle, a v době, kdy jsme byli vystaveni velmi komplikovaným situacím.

Žádnou, a ani jejich pomoc, nepovažujeme za samozřejmost, jsme za ni vděční, přijímáme ji s pokorou a vědomím, že nám umožní skutečně pomoc do života druhých vnést.

Děkujeme!
Vaše
Včelka sociální služby ?