Co je to "nepříznivá sociální situace"? Již ze samotného názvu plyne, že jde o situaci, která není příznivá. Na nepříznivou sociální situaci je možno nahlížet různým způsobem, jak z pohledu laického, tak z pohledu odborného.

Z pohledu laického vnímáme celkově "nepřízeň" jako něco, co nám znepříjemňuje život. Nejčastěji je to právě např. změna zdravotního stavu, která nás často odkáže na pomoc druhých. V tento okamžik se mění náš život. Nedokážeme si bez druhých zabezpečit své potřeby a vše potřebné, co je pro běžný život přirozené. Nastávají změny, které ovlivňují nejen zdravotní stav člověka, ale ovlivňují celkovou sociální situaci člověka, jelikož se velmi často omezí zapojení do společenského dění, upadávají sociální kontakty jak s rodinou, tak i s přáteli a tím pádem se člověk velmi často dostane do sociální izolace, která následně ještě více prohlubuje "Nepříznivou sociální situaci". Důsledkem je měnící se způsob života člověka!

Z pohledu odborného je nepříznivá sociální situace "oslabení nebo ztrátu schopností z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo z jiných závažných důvodů řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním vyloučením."

V sociálních službách se primárně a velmi důkladně zaměřujeme na šetření celkové nepříznivé sociální situaci z toho důvodu, aby byla správně určena a nastavena sociální služba a míra potřebnosti sociální podpory, pomoci, či péče. Pečlivě se vyhodnocují všechny oblasti běžného života:

? mobilita
? orientace
? komunikace
? stravování
? oblékání, obouvání
? tělesné hygieny
? výkonu fyziologické potřeby
? péče o zdraví
? osobní aktivity
? péče o domácnost

Sociální pracovníci všech sociálních služeb (terénní, ambulantní, pobytové) by měli velmi pečlivě umět vyhodnocovat „Nepříznivou sociální situaci“ člověka a na základě toho doporučit právě správný druh poskytované sociální služby, která člověku v daný okamžik nejvíce vyhovuje a dokáže reagovat na jeho potřeby.
V případě, že není dobře zmapována nepříznivá sociální situace člověka, hrozí špatné vyhodnocení nejen druhu sociální služby (terénní, ambulantní, pobytové), která bude poskytována, ale nebude správně nastavena míra potřebné podpory, pomoci, či péče, která má být individuální a vycházet tak ze skutečných potřeb lidí.

Cílem konkrétně naší organizace je řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím terénních sociálních služeb, aby lidé mohli žít důstojně doma, v prostředí, které znají a kde mohou trávit čas se svou rodinou.

Alena Mazurová