Katka Hermanová je naše kolegyně a je provozní ředitelkou Včelky. Ráda by se s Vámi podělila o to, jaká cesta ji k nám do Včelky přivedla, proč se po ni vydala, co si v průběhu ní uvědomila, a co pro ni Včelka v současné době zosobňuje. Tady je její příběh… 

 Ke zdravotnictví mě přivedla moje maminka, která celý život pracovala jako zdravotní sestra a před více než patnácti lety založila svoji domácí zdravotní péči v Praze. Zde jsem měla možnost později působit a pomáhat jí s jejím chodem. Byla to právě ona, která mě naučila základní principy fungování domácí péče, a díky které jsem si uvědomila i její význam. Ve chvíli, kdy maminka začala uvažovat, že je ta správná doba udělat něco se svých hektickým životním stylem, který podnikání přináší, a chtěla si užívat více klidu, rodiny a přátel, přišla nabídka k odkupu její společnosti. Na schůzku tehdy přišel mladý muž, který měl ambici a sen, vybudovat výjimečnou společnost na pevně stojících základech, byť tehdy malé rodinné firmy mojí maminky s cca 8 zaměstnanci. A to se mu podle mého do puntíku podařilo!


Nyní je Včelka jedním s největších soukromých poskytovatelů jak zdravotních, tak sociálních služeb poskytovaných v domácím prostředí, s více jak 450 zaměstnanci. Úspěšná společnost, založená na mně blízkých hodnotách, kde je každá kolegyně či kolega vnímán za důležitou součást celku a společně proto tvoříme skvělý tým, který má být na co pyšný.

 Co podle mě stojí za úspěchem naší společnosti?


Pochopila jsem, že úspěšná firma roste především díky lidem a jejich přístupu. Všem těm, kteří se dennodenně podílejí na jejím chodu. Také jsem pochopila, že ne vždy platí, že kvalifikace a zkušenosti jsou všechno. Když máte ale kolem sebe lidi, kteří vás dokáži inspirovat, mohou ve vás probudit potenciál, o kterém možná ani sami nevíte, a máte tak příležitost se vypracovat a dosáhnout po pracovní stránce naplnění.

Právě proto se ve Včelce stále snažíme udržovat rodinné prostředí a podporovat jeden druhého. A ačkoli neustále rosteme a působíme již po celé České republice, je pro nás stále důležité, aby i noví kolegové vnímali alespoň podobně hodnoty, na kterých je společnost vybudována, ale také smysl toho, čemu se věnujeme, a chceme věnovat i v budoucnu.

Jsem ráda, že jsem měla to štěstí a mohla si "projít" vývojem Včelky od samého začátku, a mohu tedy s čistým svědomím říci, že to, co se nám podařilo je zasloužené a založené na nesmírném úsilí a práci každého z nás. 

Za příležitost, kterou jsem dostala, jsem vděčná, opravdu si ji vážím, a chtěla bych proto poděkovat člověku, onomu mladému muži, o kterém jsem hovořila, a jenž Včelku založil, a který mi tuto příležitost umožnil a věřil mi. A také za to, že tenkrát požádal moji maminku o schůzku. Nyní bez jakýchkoli pochyb vím, že to její malé dítě, kterému věnovala veliký kus svého života, je skutečně v dobrých rukou   Je to nesmírně pracovitý a laskavý člověk, kterému jsme na dveře jeho kanceláře nalepili citát, který ho přesně vystihuje.

"Kdykoli uvidíte úspěšného člověka, vidíte pouze veřejnou slávu, ale zřídkakdy i soukromé oběti, které jsou zapotřebí k jejímu dosažení."

Děkuji, Vojto!