Díky neustále rostoucí poptávce po terénních službách rozšiřujeme pečovatelskou službu a osobní asistenci do dalších lokalit.

Od srpna roku 2018 se s našimi službami můžete potkat i v České Lípě a ve Zlíně. Všechny naše služby jsou poskytovány zkušenými pracovnicemi a zaštítěné kvalifikovanou sociání pracovnicí. Rodinám tak ulehčíme nejen v péči o své blízké, ale pomůžeme i s vyřízením formalit ve věcech dávek státní sociální podpory, zajištění kompenzačních pomůcek atd. V případě zájmu se na nás obracejte prostřednictvím telefonního čísla 778 480 225, které slouží jako centrální číslo pro všechny kraje ČR.