Naši klienti mají možnost bezplatně využívat interaktivní dotykový stůl BeeTable, který je vybavený online službami. Stolky jsou využívány v rámci aktivizačních činností.

Od samého vzniku Včelky bylo našim cílem zajistit každému, aby mohl setrvat ve svém domácím prostředí tak dlouho, jak jen to bude možné. Neustále se proto snažíme vnímat potřeby našich klientů a inovovat naše služby. Nechceme být těmi, kteří se drží jen zaběhlé praxe, nepřináší vlastní podněty a invenci, a nesnaží se hledat cestu pro zlepšení. Pokud jsme přesvědčeni, že určitá změna od zažité praxe může být ku prospěchu klienta, je to pro nás impulz a cílevědomě se snažíme tuto změnu tzv. uvézt v život.

To platí i v případě služby, či lépe stolku BeeTable, který nyní našim klientům poskytujeme bezplatně. Jedná se o mobilní interaktivní dotykový stůl, vyrobený ve spolupráci se společností Linet , který je vybaven online službami, jenž pomáhají našim klientům v rámci aktivizačních činností. To jsou činnosti, která napomáhají k zajištění fyzické a psychické soběstačnosti klientů a umožňuje jim v co nejvyšší možné míře zůstat v zapojení do běžného života společnosti. 

BeeTable slouží jako společník pro dlouhé chvíle, které tráví klienti často sami doma, ale také jako nástroj pro aktivizační činnosti za přítomnosti našich kolegů. Díky nim je například možné:

  • mít informace z dění ve společnosti a ve světě (přečíst si domácí i zahraniční zprávy),
  • trénovat kognitivní funkce (například paměť, pozornost a jiné),
  • podporovat orientaci,
  • mít přehled o poskytovaní péče, o kontaktech a informacích o naší organizaci
  • číst oblíbené knihy, články, prohlížet si fotky (například v rámci reminiscenční terapie),
  • trénovat a procvičovat jemnou motoriku,
  • procvičit si psaní (například napsat nákup, který je třeba zajistit) a mnoho dalšího.

Vzhledem k tomu, že stolky BeeTable jsou k dispozici v domácnostech našich klientů, často slouží i jako zábava pro rodinné příslušníky obzvláště děti, kteří na něm mohou hrát se svou babičkou, či dědečkem hry, což by jinak nebylo možné. Upevňují a podporují vztahy v rodině a mají pozitivní vliv na celkový zdravotní stav klientů. 

Do budoucna předpokládáme i zapojení zdravotní oblasti, která bude umožňovat distančně dohlížet na braní léků, umožní měřit fyziologické funkce, usnadnění dostupnosti zdravotnických pomůcek a léků. 

Celý BeeTable se tak stane efektivním nástrojem podpory jak v rámci poskytování sociální péče, tak v budoucnu péče zdravotní (ošetřovatelské), čímž podpoříme snahu o skutečnou dlouhodobou domácí péči, založenou na zdravotně-sociálních službách.