Humpolecká vedoucí střediska nám přiblíží koncept bazální stimulace. Komu je určena a jaký může mít pozitivní vliv na klienty?

Humpolecké středisko využívá koncept bazální stimulace. Ta je v poslední době stále využívanější při péči o seniory. Oficiálně byl tento nástroj pomoci zařazen do ošetřovatelské péče v roce 2013. Od té doby se jeho využití značně rozšířilo. Tento nástroj pomoci se doporučuje například u seniorů, kteří trpí demencí.

Naše středisko v Humpolci má v současné době 60 procent klientů, kteří trpí právě nějakou formou demence. Je proto potřeba, aby naše poskytovaná péče adekvátně reagovala na potřeby klientů i vzhledem k jejich zdravotnímu stavu.

 A co to vlastně za koncept humpolecké středisko využívá? Dle různých odborných publikací je bazální stimulace jakési podněcování, které podporuje lidské vnímaní, komunikaci a pohybové schopnosti. Jednodušeji řečeno, je to nástroj pomoci, který se snaží zaktivovat zachovalou abilitu neboli dovednost a schopnost u klientů. Naše středisko se především zaměřuje na oblasti pohybu a slovní zásoby. Je zde velmi důležitá individualita a dobrá znalost klienta a jeho prostředí (návyky, koníčky, chutě, různé zážitky apod.). U klientů, kteří nejsou schopni sdělit své zážitky, pocity, radosti, oslovujeme jejich rodiny. Spolupráce rodin či blízkých osob je v tomto případě velmi důležitá. Takové spolupráce si velmi vážíme a musím podotknout, že funguje na velmi dobré úrovni. V této záležitosti proběhla v humpoleckém středisku řada interních porad či setkání s rodinnými příslušníky našich klientů.

Dalším aspektem, jak u nás zefektivňujeme tento koncept péče je samozřejmě vzdělávání. Většina našich pečovatelek absolvovala certifikované kurzy na téma Bazální stimulace. Díky tomu se například povedlo jedné z pečovatelek, že klientka je zase schopna se sama najíst a to téměř bez pomoci druhých. Po dlouhodobé nemoci, kdy vystřídala hned několik zdravotnických zařízení nebyla schopná udržet ani lžíci. Díky intenzivní péči naší pečovatelky Pavlíny, která právě krom využití konceptu bazální stimulace, využívala i další ,,pracovní nástroje“ jako trpělivost, pravidelnost a občas i nesmlouvavost, se dnes klientka sama nají a nedělá jí již téměř žádný problém držet příbor. 

Zuzana Vlková
vedoucí střediska Humpolec