Sociální služby

Společnost VČELKA sociální služby je registrovaným poskytovatelem terénních sociálních služeb.

Odvádí práci na profesionální úrovni s lidským přístupem a s ohledem na individualitu každého člověka.

Kdo jsme a co děláme?

Naším posláním je poskytovat terénní sociální služby tak, aby klienti mohli co nejdéle zůstat ve svém přirozeném prostředí, a mohli udržovat sociální vazby se svým okolím. Pomoc, podpora a péče vychází z individuálních potřeb klientů, zaměřuje se na podporu jejich samostatnosti a neprohlubuje závislost na sociální službě.

Novinky a jiné zajímavosti

Co se u nás děje nového? Nenechte si ujít novinky ze života Včelky...

Květen 25 2022

Handbike v Kladně

Protože nám nastalo jaro a sluneční paprsky nás stále častěji lákají ven a k venkovním aktivitám, rádi bychom vás...

Květen 20 2022

Dnes je světový den včel a včelek.

Jedná se proto přeneseně i o náš velký den! Užijte si ho tak, jak nejlépe umíte.

Květen 16 2022

Naše Včelky - Barbora Ekrtová

Barbora Ekrtová je sociální pracovnicí v našem středisku v České Lípě. A také další, kterou si představíme v rámci...

Květen 15 2022

Mezinárodní den rodiny

Dnes je Mezinárodní den rodiny. Ten ustanovila v roce 1993 Organizace spojených národů, od roku 1994 se slaví právě...

Květen 12 2022

Mezinárodní den ošetřovatelek

12. května 1820 se ve Florencii narodila Florence Nachtigalová, která je naším vzorem. Jako první totiž mezi...

Květen 11 2022

Přání od dětí ZŠ Jižní

Děti z 5. B ZŠ Jižní z České Lípy vyrobily pod vedením paní učitelky Moniky Dvorské narozeninová přáníčka pro naše...

Květen 2 2022

Gratulujeme k životnímu jubileu

Život nám přináší spoustu nádherných okamžiků, se kterými je krásné se podělit. Jeden z těchto okamžiků, patří naší...

Duben 27 2022

Duševní hygiena a relaxace v péči

Celoživotní vzdělávání patří ke každé profesi. Je to jeden ze způsobů, kterým se člověk stále posouvá ke předu a tím...

Duben 25 2022

Kouzlo dotyku

Hmat je jedním ze základních lidských smyslů. Pomocí hmatu poznáváme předměty kolem sebe, rozeznáváme jejich tvar,...

Duben 22 2022

Den Země

Dnes slavíme Den Země – celosvětový svátek, který symbolizuje den, kdy bylo poprvé uspořádáno setkání lidí s cílem...

Duben 19 2022

Poděkování berounským kolegyním

Přišla nám zpráva, a opět nás mile zahřála u srdíčka! My se s Vámi o tu zprávu musíme podělit.

Duben 16 2022

Veselé Velikonoce

Přejeme Vám krásné Velikonoce. Prožijte je v klidu, odpočiňte si a naberte sílu.