Naše Včelka "přiletěla" i do Příbora, aby zde mohla ve spolupráci s jinými poskytovateli sociálních služeb zajistit dostupnou a efektivní síť sociálních služeb pro občany, kteří tuto podporu, pomoc a péči potřebují. Působíme tady od dubna 2021.

Poskytujeme terénní sociální služby, konkrétně osobní asistenci, pečovatelskou službu a sociálně aktivizační činnosti osobám, které mají z důvodu nemoci či věku sníženou schopnost samostatnosti. Tyto služby zahrnují pomoc při zvládání úkonů běžného života, například pomoc při stravování, pomoc s hygienou, při doprovodu k lékaři, na úřad, s nákupy a podobně. Podpora, pomoc a péče vychází z individuálních potřeb osob, které naše služby potřebují a kteří chtějí zůstat i nadále ve svém domácím prostředí (bytě, domě), ale zároveň tak, aniž bychom podporovali závislost klientů na našich službách. Sociální pomoc je poskytována na domluveném místě a v domluvený čas.

Uvědomujeme si, že pečovat o osobu blízkou stojí velmi mnoho sil, obětavosti a také času, který je třeba si důkladně rozvrhnout, proto se snažíme podat pomocnou ruku i rodině, aby si mohla vydechnout a načerpat dostatek energie na zvládání nelehké životní situace.

Naše služby jsou určeny nejen Příborákům, ale také těm, kteří žijí v přilehlých obcích, a to v okruhu 20 km od města Příbor.

Nad rámec terénních sociálních služeb nabízíme v souvislosti s aktivizační činností interaktivní dotykový stůl, který je připojen k internetové síti. Tato pomůcka, které říkáme BeeTable je k zapůjčení našim klientům zcela zdarma. Slouží jako společník, díky kterému je možné mít informace z dění ve společnosti i ze světa. Lze s jeho pomocí trénovat kognitivní funkce jako je paměť, pozornost, podporovat orientaci anebo číst oblíbené knihy, články, prohlížet si fotky apod. Realizovaná činnost je terapií i zábavou zároveň. Úmyslem je především vnesení chuti do života a dosažení pozitivní motivace k aktivní účasti ve svém životě.

Zájemci nás mohou navštívit i osobně na středisku od 8 do 16 hodin a to na Jičínské 608 v Příboře.

Renata Crhová
Včelka sociální služby Příbor