Světový den STOP dekubitům každoročně upozorňuje na riziko ohrožující především nepohyblivé pacienty, kteří dlouho zaujímají stejnou nepohodlnou pozici, jako např. invalidní pacienti, pacienti na invalidních vozících, starší a chronicky nemocní lidé, ale i předčasně narozené děti.

Řeč je o dekubitech neboli proleženinách. Dekubity vznikají v místech neustálého kontaktu a tlaku. Dochází při nich k uzavření drobných cév, tkáně jsou špatně zásobovány živinami a kyslíkem, a tak dochází k jejich odumírání. Obvykle patří do kategorie obtížně se hojících ran a jejich doba hojení může být velmi dlouhá. Toto je smutnou realitou až 4 milionů lidí v Evropě. Léčba dekubitů je velmi nákladná a ročně stojí až 70 milionů EUR. 
Dekubitům můžeme zabránit pravidelnou kontrolou kůže, opakovanou změnou polohy, používáním polohovacích pomůcek a také zdravými stravovacími návyky. 
Letošní den připadá na 17. listopadu 2022 a je doprovázen spoustou vzdělávacích aktivit zaměřených na prevenci vzniku dekubitů u ohrožených skupin. 
I my ve Včelce se kontinuálně snažíme o edukaci pacientů a jejich rodin. V případě léčby se snažíme zajistit pro pacienty to nejlepší, a proto spolupracujeme napříč republikou se specialisty na léčbu chronických ran, včetně využití léčebného programu vlhkého hojení ran, který poskytujeme našim pacientům zcela zdarma. V neposlední řadě se také snažíme o soustavné zvyšování erudice, zdravotnických týmů, v této oblasti. Kdy naše si naše sestřičky prohlubují znalosti získáváním zvláštní odborné způsobilosti v oblasti managementu rizik hojení ran.

Může jít o obrázek text

Může jít o obrázek 7 lidem , mapě a textu