V červenci jsme zahájili spolupráci s městem Dubá. Jejím cílem je zajištění komplexní domácí péče pro občany Dubé a přilehlého okolí.

V Českolipsku provozujeme středisko od roku 2018 a nyní město Dubá umožnilo společnosti využívat prostory městské knihovny, kde budou mít zázemí terénní pracovnice v sociálních službách. Také zde bude k dispozici sociální pracovnice Barbora Ekrtová, která zájemcům poskytne základní sociální poradenství. Bude přítomná každou druhou středu v měsíci od 14 do 15 hodin. Mimo tuto dobu, budou schůzky uskutečněny po telefonické domluvě v knihovně nebo v domácím prostředí.

Na sociální pracovnici se můžete obracet nejen s dotazy na poskytované služby, ale také na zajištění komplexní péče při péči o osobu blízkou v domácnosti.

Bližší informace se můžete dozvědět na telefonním čísle 601 569 857 nebo e-mailu ekrtova@pecevcelka.cz, také z letáků, kterou jsou k dispozici v městské knihovně, v čekárně praktického lékař a na městském úřadě.

A protože, opakování je matka moudrosti, připomeneme, že poskytujeme pečovatelskou službu, osobní asistenci a sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Dále také Domácí péči, která poskytuje zdravotní terénní služby, v případě zájmu o zdravotní služby kontaktujte paní Marii Heřmánkovou, na tel. čísle 601 152 729 nebo na emailové adrese: hermankova@pecevcelka.cz.