Rádi bychom vám představili příběh naší klientky, která využívala služby osobní asistence.

Paní Jana oslovila Včelku s prosbou o pomoc, a to hlavně z důvodu, že měla zlomeninu pravé ruky, která ji sahala až po rameno. Paní Jana je zvyklá všechno dělat pravou rukou a levou rukou nebyla tak schopna se sama o sebe postarat bez pomoci druhé osoby. Jelikož žije v domácnosti sama, bylo třeba ji pomoci při úkonech péče o vlastní osobu. Zejména se jednalo o pomoc s osobní hygienou, kterou samostatně se zlomeninou ruky nebyla schopna zvládnout. Vzhledem k úrazu v paní Janě převládala obava nejen ze vstupu a výstupu z vany, ale i při samotné hygieně jako takové. Paní Jana potřebovala od naší služby aktivizovat právě v oblasti mobility, dále v oblasti tělesné hygieny a taky při drobném úklidu domácnosti a zajištění nákupu, ale pouze v takové míře, aby zůstala co nejvíce samostatná. Pracovnice v sociálních službách se zaměřily hlavně na odbourání strachu paní Jany. Kromě dopomoci při osobní hygieně, byla s paní hlavně procvičována hrubá motorika (chůze) a jemná motorika, aby si klientka byla jakémkoli pohybu více jistá a postupně si obnovovala a případně i prohlubovala dosavadní schopnosti.

.

S paní Janou jsme tedy uzavřely smlouvu o poskytování osobní asistence. Služba u paní probíhala téměř rok, neboť došlo, bohužel, k dalším zdravotním komplikacím, a to pohmoždění dolní končetiny. Pracovnice v sociálních službách poskytly paní Janě podporu a dopomoc s běžnými úkony jako je například doprovod při nákupu, asistenci při osobní hygieně a dalších úkonech a díky tomu se paní Jana přestala obávat z případného dalšího zranění a pádu a postupně se začala při jednotlivých úkonech cítit jistěji.

.

Zdravotní stav paní Jany natolik zlepšil, že je již schopna se sama o sebe postarat bez pomoci další osoby, tedy i naše pomoc paní Janě skončila a my máme radost, že dokáže samostatně žít a fungovat ve své domácnosti tak, jak si přeje.