V létě poslaly děti 5. B ZŠ a MŠ Jižní přáníčka seniorům a nedávno přišla první odpověď. 

Jedno z vlastnoručně vyrobených přáníček od dětí dostala také paní Marie, která letos oslavila své 96. narozeniny a která je s námi ve Včelce již od roku 2018.

Může jít o obrázek květina