Dnes je Mezinárodní den rodiny. Ten ustanovila v roce 1993 Organizace spojených národů, od roku 1994 se slaví právě dnes 15. května. V Česku se tento ten připomínáme od roku 2006.

Měl by připomínat význam rodiny v našich osobních životech, ale i ve společnosti. Pro společnost je totiž rodina základním kamenem. Každý by se měl zamyslet, jak to se vztahy v rodině má, jestli o vztahy v rodině dobře pečujeme. Jestli si v rodině umíme mezi sebou naslouchat a být si vzájemnou podporou, jak v časech radosti a štěstí, ale i v náročných životních situacích.

Někteří rodinu bereme jako samozřejmost. Ale v dnešní "zvláštní" době je rodina štěstím a bohatstvím, kterého bychom si měli především vážit. V dnešní době, poznáváme, i kvůli válce na Ukrajině, jak rychle může člověk o rodinu přijít. Proto si važme své rodiny, svých nejbližších, ale i ostatních lidí. Předávejme svým potomkům vzpomínky ze společných zážitků, lásku, radost, ale i smutky, neboť z nich se člověk dál rozvíjí. Podporujte a učte se pomáhat jeden druhému.

Pro Včelku jsou rodiny našich pacientů partnery, se kterými řešíme od zahájení péče také jejich představy o péči, a učíme se všichni naslouchat potřebám jejich nemocného člena rodiny. V některých rodinách učíme příbuzné pacienta, jak se nejlépe postarat o jeho potřeby. Pomáháme s výběrem dalších služeb v péči o nemocného, aby rodina nebyla zatížena jen péčí, ale mohla se dál rozvíjet a nabírat potřebnou sílu, aby vše mohli zvládnout.

Někdy se sestřičky stávají "členy" rodin. Komunikují s celou rodinou, předávají si informace o zdravotním stavu nemocného. Rodiny s nimi konzultují své pocity, strachy a přání. Jsme rády za takovou spolupráci a důvěru. Neboť v domácím prostředí je pacientovi vždy nejlépe a pokud ještě k tomu má úžasnou milující rodinu, tak se nejen rány, ale i nemoc zdá poněkud na ústupu. Lépe se vše hojí. Dobrý vliv rodiny na péči o svého nejbližšího je velikou pomocí při péči o pacienta. Zmírnění bolesti, zhojení defektů, dobré zavodnění pacienta a další indikované úkony se stávají i pro sestru úspěchem a radosti z práce, kterou dělá.

Proto i my, sestry, se poté vracíme do svých rodin s úsměvem a s pocitem naplnění díky své práci.

Užijte si dnešní slavnostní den s rodinou, s lidmi, které máte nejraději a moc se opatrujte.

Kateřina Nováková
vedoucí pobočky Včelka Praha–východ