Lidský vztah jako součást naší profese

Lidský vztah jako součást naší profese, v našem týmu to víme moc dobře! 

Toto téma jsem si vybrala, protože ho považuji za velice důležité v pomáhající profesi, ve které pracuji. Je potřeba si toto téma neustále připomínat a žít podle něho. Každý pomáhající pracovník, ať už je to vedoucí pracovník, sociální pracovník, pracovník v sociálních službách nebo sestřička domácí péče by měl mít dobrý vztah k lidem, v našem případě ke klientovi. K našim klientům přistupujeme s úctou a láskou, která je v nás, a právě láska v pomáhající profesi nám pomáhá dělat svět lepším. Neohlížejme se tam, kde je to jinak, my jsme jedineční právě v tom, co děláme, nabízíme pomoc druhým lidem a tím jim život zlepšujeme, dodáváme naději, motivaci a pomocnou ruku všem těm, kteří ji potřebují. V každé pomáhající profesi je na pracovníky kladen velký nárok na skvěle odvedenou práci, a to my umíme! Umíme pracovat kolikrát nadoraz, pracujeme zodpovědně a flexibilně, ale i my jsme jenom lidé. Lidé, kteří někdy klopýtnou a sami potřebují pomoc. Je skvělé vědět, na koho se v takovém případě obrátit. Vážíme si každého člověka, který je tady pro nás a pomůže nám samotným překonat tu těžkost, která právě nás potkala. Protože MY musíme být v plné síle pro NAŠE klienty, pro které jsme kolikrát jediným pomocníkem, když jejich rodina nemůže nebo je daleko. Pro nás je klient ten, pro kterého žijeme v práci a kolikrát i mimo ni. Jen málo z nás umí odejít z práce a neříkat si “co asi dělá pan XY nebo jak to zvládla paní X“, stále na své klienty myslíme, protože jsou součástí naší profese a našich životů.

Proto, abychom byli skvělí pracovníci, se musíme celoživotně vzdělávat, to patří k naší profesi a my se tím řídíme. Naše Včelka nabízí vzdělané a motivované pracovníky, pomáhá tak udržet standardy kvality našich služeb. Jen vzdělaný a motivovaný pracovník může lépe porozumět klientovi, kterému pomáhá, a pro kterého tady je. Ke každému klientovi přistupujeme individuálně, každý klient zvládá svoji situaci jinak a potřebuje jinou pomoc. Každý jsme jedinečná a neopakovatelná bytost, nikdo nemůže umět všechno, každý zvládá něco jiného a je hodně dobře, že pokud se člověk ocitne v nepříznivé životní situaci, jsme tady právě my ze Včelky, kteří podají pomocnou ruku a to tolik potřebné pohlazení, které je potřeba v každém věku.

Neodsuzujme lidi, kteří se ne vždy chovají hezky. Uvědomme si, že je třeba něco trápí, že jsou sami nešťastní a nevědí, kudy kam. Važme si každého dne, ať už je zalitý sluncem, nebo se naskytne mráček, který nám přinese nepříjemnosti. Život není jenom černá a bílá, život nám nabízí paletu barev a je jenom na nás, jak si ten svět vybarvíme. Važme si také jeden druhého, ať náš svět je co nejpestřejší.

Veronika Wirkerová, DiS.

vedoucí pobočky Včelka Kolín