Celoživotní vzdělávání patří ke každé profesi. Je to jeden ze způsobů, kterým se člověk stále posouvá ke předu a tím rozvíjí své dovednosti, znalosti a prohlubuje své profesní kvality. I my ve Včelce se soustředíme na profesní růst všech našich zaměstnanců, a to zejména prostřednictvím seminářů, kurzů a školení, které pravidelně navštěvujeme.

Některé semináře nás vzdělávají v oblasti péče o sebe sama tak, abychom i nadále mohli kvalitně a profesionálně vykonávat svoji práci a nemuseli tak předčasně pomáhající profesi opustit.

Jedním z takových seminářů byl i kurz s názvem "Duševní hygiena a relaxace v péči o osobu blízkou", realizovány Krajem Vysočina v rámci seriálu online seminářů určených zejména pro neformálně pečující – www.vysocinapecuje.cz.

Kurz se zaměřoval na informace ohledně možností duševní hygieny a relaxace před prevencí syndromu vyhoření při péči o osobu blízkou a rovněž na veškeré příčiny, důsledky a prevenci tohoto syndromu. Účastníkům kurzu byly představeny zásady psychohygieny, které jsou důležité pro zachování našeho psychického zdraví jako jsou kvalitní spánek, relaxace, pohyb, pobyt v přírodě, sebepoznání, time management, socializace apod. Ve spojitosti s relaxací byly představeny druhy dechových cvičení, které jsou důležité pro celkové zklidnění a jsou prospěšné pro odbourání stresu, frustrace a pocitů úzkosti. Dále se kurz věnovat relaxačním technikám jako je mindfulness, autogenní trénink či relaxace pomocí vizualizace.

Ke konci kurzu následovala diskuse s lektorkou, do které se mohli zapojit všichni účastníci kurzu a měli tak možnost sdělit své vlastní zkušenosti s duševní hygienou, případně se podělit o zkušenosti se syndromem vyhoření.

Ti, kteří pečují o své blízké či pracují v pomáhajících profesích velmi často zapomínají na péči o sebe sama. Tento seminář všem účastníkům připomněl, jak je důležité na sebe nezapomínat a věnovat sama sobě čas, protože každý čas, který si věnujeme se nám v dobrém zúročí.

Michaela Chmelíková

Včelka, středisko Hlinsko a okolí