Exkluzivní spolupráce se společností Nutricia Medical

Zvýšená péče o pacienty na enterální výživě

Společnosti v rámci sdružení VČELKA se staly hrdým partnerem společnosti Nutricia Advanced Medical Nutrition (součást skupiny DANONE), která se zaměřuje na výzkum, vývoj a výrobu enterální klinické výživy. Cílem spolupráce je oboustranný zájem na zvýšení kvality péče o pacienty s PEG/NSG či NSJ a zajištění pro ně maximálního možného komfort a přístup k informacím.

Podepsaná smlouva o exkluzivní spolupráci mezi společností Nutricia Advanced Medical Nutrition a společnostmi pod značkou VČELKA odráží mimo jiné i hodnotovou shodu a vize obou společností nabídnout pacientům pokročilý model péče vedoucí ve svém důsledku k usnadnění jejich živostní situace a zároveň i inovativní pohled na možnosti zajištění péče o pacienty v jejich domácím prostředí. Jde svým rozsahem a vytyčenými cíly o první spolupráci svého druhu v ČR, a pevně věříme, že tímto krokem posuneme možnosti v zajištění kvality života našich pacientů v jejich domácím prostředí. Proto děkujeme společnosti Nutricia za jejich snahu hledat také cestu jak tohoto cíle dosáhnout, a za to, že si v tomto ohledu jako svého partnera zvolili právě naše agentury.

Žádost o péči