Nejen my, ale i jiní poskytovatelé sociálních služeb, si v praxi všímáme jedné nemilé věci, a to propadu mezigeneračních vztahů. Často se setkáváme s negativním pohledem na seniory a s ním spojenými stereotypy.

Ani nedávná doba koronavirová rozhodně nepřispěla k řešení tohoto problému, izolace seniorů, ale i dětí a vůbec nás všech, napáchala velké škody. Také se věnuje velmi malá pozornost přínosům vztahů mezi dětmi a jejich prarodiči či seniory všeobecně, i přestože si toho obě strany mají tolik co předat. Pro budoucí podobu společnosti je podstatné budovat v dětech kvalitní základy, na kterých si postaví svůj postoj ke stáří.

.

Proto jsme se rozhodly oslovit pedagogy z MŠ v Turkovicích a ZŠ v Semíně a požádat je a děti, aby vyrobily našim klientům přání, která budeme předávat při oslavách životních jubileí našim klientům. V MŠ Turkovice také proběhlo povídání na téma stáří a představení naší práce, posláním této společně strávené chvíle bylo probudit v dětech jejich zvídavost, chuť si povídat s babičkou a dědečkem a strávit s nimi společný čas při různých aktivitách.

..

Měli bychom si vážit starých lidí za to, co udělali a naslouchat jim, protože v jejich zkušenostech můžeme objevit moudrost a možná klíč k vnitřnímu bohatství. Zaslouží si naši lásku, pozornost, péči a něhu. Máme jim být za co vděční. Dáváme tak příklad svým dětem. Jak se dnes my chováme ke svým rodičům, tak se jednou budou ony chovat k nám.

.

Všem školkáčkům a školákům přejeme krásné prázdniny, plné nezapomenutelných zážitků s těmi nejbližšími a mnoho slunných dní. Stejně tak i všem pedagogům a kolegům a kolegyním z našeho úlu přejeme pohodové prožití letních dovolených a hodně odpočinku k načerpání sil. 

.
.

Nikola Trávníčková

vedoucí střediska Včelka Přelouč