Na 21. září připadá den Alzheimerovy choroby. 

Tuto nemoc poprvé popsal německý lékař Alois Alzheimer v roce 1907 a dodnes nejsou přesně známy její příčiny ani léky. Víme, že se jedná o neurodegenerativní onemocnění, je nejčastější příčinou demence. Způsobuje pokles kognitivních funkcí, mezi které řadíme paměť, myšlení, úsudek. Vyléčit Alzheimerovu chorobu nelze, ale vhodnými léky mohou lékaři zpomalit průběh nemoci, zmírnit projevy a usnadnit tak život s nemocí pro nemocného i jeho blízké.

Alzheimerova choroba má čtyři stadia, u každého nemocného postupuje jinak rychle. Nejprve se zhoršuje krátkodobá paměť, nemocný má čím dál tím větší problémy s vyjadřováním, orientací, je zmatenější. V poslední fázi nemoci je nemocný zcela neschopný se postarat se sám o sebe a stává se závislým na jiné osobě.

V současné době je v České republice zhruba 160 tisíc nemocných, podle České alzheimerovské společnosti se jejich počet do poloviny století může i zdvojnásobit.

Přestože je Alzheimerova choroba neléčitelná a nevyléčitelná, můžeme přeci jen snižovat riziko jejího vzniku. Nezapomínejme proto na zdravý životní styl a jídelníček, pohybovou aktivitu, dbejme o svůj spánek. Snažme se používat a bystřit svůj mozek, ať už se jedná o hry či křížovky a žijme společensky aktivní život. Užívejme si společně strávený s rodinou či přáteli.